Piedāvājam

  • Jaunu kardānu izgatavošanu
  • Krusteņu nomaiņu
  • Kardāna atloku nomaiņu
  • Kardāna saīsināšanu vai pagarināšanu
  • Kardāna rievotās daļas nomaiņu
  • Piekargultņa nomaiņu
  • Kardānvārpstu balansēšanu


Balansēšana

Balansēšana ir viens no svarīgākajiem kardānvārpstu remonta procesiem, tā ir jāveic ar lielu precizitāti, tādēļ izmantojam augstas klases CIMAT balansējamo.


 .